"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Lương thực - Thực phẩm  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Lương thực - Thực phẩm:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-07-2021 Quyết định số 1421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
05-02-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
18-06-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
22-03-2018 Kế hoạch số 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-01-2017 Quyết định số 152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
09-09-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
30-11-2015 Kế hoạch số 124/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
24-06-2015 Kế hoạch số 74/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,253,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner