"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-07-2020 Quyết định số 1299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
22-06-2020 Quyết định số 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
17-04-2020 Quyết định số 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
16-04-2020 Quyết định số 833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
09-04-2020 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
06-02-2020 Kế hoạch số 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2020.
12-09-2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
16-08-2019 Quyết định số 1967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
08-07-2019 Quyết định số 1637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên giữa các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn.
03-12-2018 Kế hoạch số 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2019 - 2020.
08-11-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.
25-09-2018 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
10-09-2018 Quyết định số 2324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin thành phố Cần Thơ.
07-05-2018 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
30-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
05-09-2017 Kế hoạch số 136/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ.
13-06-2017 Kế hoạch số 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tuyên truyền các bản đồ và tài liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
17-05-2017 Kế hoạch số 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017.
16-03-2017 Quyết định số 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ.
23-08-2016 Quyết định số 2699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thành lập đường dây nóng của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy định tạm thời về quản lý, hoạt động đường dây nóng trong tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
19,039,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner