"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Y tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-04-2020 Quyết định số 703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế.
23-03-2020 Kế hoạch số 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-02-2020 Quyết định số 271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
11-09-2019 Quyết định số 2177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố.
03-05-2019 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch phát triển y tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
16-04-2018 Kế hoạch số 74/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động của thành phố Cần Thơ về dinh dưỡng đến năm 2020.
09-10-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.
02-06-2017 Kế hoạch số 87/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2025.
23-04-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh.
11-07-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” của thành phố Cần Thơ.
18-12-2013 Quyết định số 4378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020.
13-12-2013 Quyết định số 4280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn năm 2013 - 2015 và đến năm 2020” của thành phố Cần Thơ.
03-07-2013 Kế hoạch số 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thự hiện chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của thành phố Cần Thơ đến giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2030.
12-06-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
29-08-2012 Kế hoạch số 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch bệnh heo tai xanh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
19,038,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner