"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 25 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-09-2018 Quyết định số 2402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
20-09-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.
11-07-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
11-05-2018 Quyết định số 1199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
25-09-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
06-07-2017 Quyết định số 1715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hòa Bình.
23-03-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
01-09-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2016 - 2017.
04-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
04-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
26-08-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2015 - 2016.
27-03-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi hỗ trợ giáo viên làm công tác quản lý trường mầm non, mẫu giáo.
14-01-2015 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
05-12-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
28-08-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.
30-07-2014 Quyết định số 2034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc.
01-07-2014 Quyết định số 1780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc thành phố Cần Thơ.
09-10-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ.
16-08-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
30-07-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
16,058,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner