"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2022 Ngày 28 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-01-2022 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 03
19-01-2022 Quyết định số 150/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2021. 07
19-01-2022 Quyết định số 151/QĐ-UBND ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường. 17
19-01-2022 Quyết định số 152/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 26
13-01-2022 Chỉ thị số 01/CT-UBND v/v thực hiện một số giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025. 29
11-01-2022 Kế hoạch số 04/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 37
17-01-2022 Kế hoạch số 12/KH-UBND thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 46
32,258,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner