"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2022 Ngày 02 tháng 3 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
23-02-2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-02-2022 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 18
08-02-2022 Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 20
08-02-2022 Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 23
09-02-2022 Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Ô Môn. 25
15-02-2022 Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 35
16-02-2022 Quyết định số 711/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Thốt Nốt. 38
16-02-2022 Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Ninh Kiều. 51
17-02-2022 Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 63
32,318,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner