"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20           Năm 2022 Ngày 14 tháng 4 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
04-04-2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố. 03
13-04-2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 07
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-04-2022 Quyết định số 1217/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 11
25-03-2022 Kế hoạch số 66/KH-UBND phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025. 14
28-03-2022 Kế hoạch số 68/KH-UBND xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025. 28
31-03-2022 Kế hoạch số 74/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 43
07-04-2022 Kế hoạch số 78/KH-UBND bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 53
32,242,095 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner