"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 63 + 64           Năm 2022 Ngày 14 tháng 12 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-12-2022 Quyết định số 4117/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 03
09-12-2022 Quyết định số 4163/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 06
12-12-2022 Quyết định số 4175/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 09
05-12-2022 Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 10
23-11-2022 Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 18
07-12-2022 Kế hoạch số 239/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 28
09-12-2022 Kế hoạch số 241/KH-UBND công tác cải cách hành chính năm 2023. 39
32,238,202 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner