"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2022 Ngày 02 tháng 8 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
08-07-2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao, cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. 03
08-07-2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Phụ lục II tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022. 43
08-07-2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2022. 45
08-07-2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chủ trương thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Cần Thơ. 51
08-07-2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. 54
08-07-2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 60
08-07-2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hội có tính chất đặc thù năm 2022 của thành phố Cần Thơ. 66
08-07-2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc điều chuyển biên chế công chức tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ. 96
08-07-2022 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc hỗ trợ lực lượng Công an xã, thị trấn dôi dư do sắp xếp, bố trí Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 99
08-07-2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 103
32,237,122 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner