"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2022 Ngày 30 tháng 6 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
01-06-2022 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 03
01-06-2022 Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 05
01-06-2022 Quyết định số 1657/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 10
08-06-2022 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 15
10-06-2022 Quyết định số 1710/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 19
15-06-2022 Quyết định số 1732/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 24
17-06-2022 Quyết định số 1750/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 27
20-06-2022 Kế hoạch số 134/KH-UBND xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ. 30
22-06-2022 Kế hoạch số 137/KH-UBND tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. 38
22-06-2022 Kế hoạch số 139/KH-UBND phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 47
32,258,049 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner