"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33 + 34           Năm 2022 Ngày 01 tháng 8 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
08-07-2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 03
08-07-2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 918, thành phố Cần Thơ (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa Đường tỉnh 918 với Đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức). 06
08-07-2022 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất mở rộng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thới Lai. 08
08-07-2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Thủy đội thuộc phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ. 11
08-07-2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà tạm giữ Công an quận Ô Môn thuộc Công an thành phố Cần Thơ. 14
08-07-2022 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 17
08-07-2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sôngTrà Nóc, phường Trà An (đoạn từ cầu Xẻo Mây đến cầu Rạch Chùa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 20
08-07-2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thư viện thành phố Cần Thơ. 24
08-07-2022 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. 27
08-07-2022 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 39
08-07-2022 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2022. 43
32,242,268 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner