"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2012 Ngày 05 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
19-04-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung về phí, lệ phí. 04
23-04-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo. 08
23-04-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô. 17
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-03-2012 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật - Nghiệp vụ thành phố Cần Thơ thành Trường Trung cấp Miền Tây. 20
30-03-2012 Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Trà An thuộc quận Bình Thủy. 22
04-04-2012 Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị thuê đất từ Điện lực thành phố Cần Thơ thành Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ. 23
10-04-2012 Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ. 26
10-04-2012 Quyết định số 836/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 - 2020. 32
12-04-2012 Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 57
12-04-2012 Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thoát nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 60
16-04-2012 Quyết định số 854/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hợp tác của thành phố Cần Thơ với các tỉnh, thành phố và các viện, trường giai đoạn 2011 - 2015. 65
16-04-2012 Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 05 hộ dân (Đợt 19) Dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm văn hóa Tây Đô thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 68
19-04-2012 Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị thuê đất từ Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC. 71
19-04-2012 Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng mở rộng đường dẫn cầu Quang Trung thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 73
19-04-2012 Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất tại số 39 Đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. 76
20-04-2012 Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất dự án trùng tu xây dựng đền thờ Hải Thượng Lãn Ông tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 79
23-04-2012 Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc giao đất đợt 1 cho Công ty TNHH Một Thành Viên Phát triển và Kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ để thực hiện Dự án xây dựng Khu tái định phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 82
10-04-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tết trồng cây” trong nhân dân. 86
32,256,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner