"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 63 + 64           Năm 2012 Ngày 15 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
26-07-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 03
31-07-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung mức giá các loại đất năm 2012. 05
20-07-2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND về quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn. 13
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
20-07-2012 Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại thủy sản Mekong Việt thuê đất có mặt nước chuyên dùng trên Sông Hậu để đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng và khai thác thủy sản, tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 19
24-07-2012 Quyết định số 1754/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 23
25-07-2012 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. 30
25-07-2012 Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 37
26-07-2012 Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2009 và Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu một phần viện phí và dịch vụ y tế. 44
31-07-2012 Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng. 51
02-08-2012 Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cao ốc văn phòng, khách sạn cao cấp và dân cư lô số 3D thuộc Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 52
03-08-2012 Quyết định số 1824/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng. 54
06-08-2012 Quyết định số 1835/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận, thành phố Cần Thơ. 56
06-08-2012 Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc công bố giá thành kế hoạch và giá mua lúa hàng hóa định hướng vụ Hè Thu năm 2012. 87
32,256,677 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner