"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 85 + 86           Năm 2012 Ngày 15 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
24-09-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp. 02
27-09-2012 Quyết định số 4604/UBND-NCPC v/v đính chính Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. 04
28-09-2012 Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá nền tái định cư cho 04 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ. 05
01-10-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức giá các loại đất năm 2012. 08
03-10-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 10
32,284,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner