"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 105 + 106           Năm 2012 Ngày 20 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
07-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2013 của thành phố Cần Thơ. 03
07-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất. 08
07-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; mức chi tổ chức các giải thể thao và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố. 11
07-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. 18
07-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng. 28
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
07-12-2012 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. 44
07-12-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011. 53
07-12-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan hành chính và quyết định tổng biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2013 của thành phố Cần Thơ. 60
07-12-2012 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 79
07-12-2012 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 85
32,284,430 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner