"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 107 + 108           Năm 2012 Ngày 20 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
07-12-2012 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013. 02
07-12-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc bãi bỏ lệ phí chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh và bãi bỏ quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện. 74
Ủy ban nhân dân thành phố
11-12-2012 Quyết định số 3127/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nội quy chợ An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 76
32,256,831 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner