"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2008 Ngày 25 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
29-01-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện; các tổ chức, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 04
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 15
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 trung tâm thị trấn Thạnh An. 23
21-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 25
21-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 từ nguồn thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 27
21-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc định mức phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu năm 2008 cho các xã, thị trấn. 29
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc chi nguồn sự nghiệp giao thông năm 2008. 37
21-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc điều chuyển, chi nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2008. 39
21-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc chi nguồn sự nghiệp thủy lợi năm 2008. 49
21-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc điều chuyển, chi nguồn sự nghiệp môi trường năm 2008. 51
21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc chi nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2008. 53
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-01-2008 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Khu cao ốc văn phòng, khách sạn cao cấp và dân cư tại lô số 3D, Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 55
21-01-2008 Quyết định số 169/QĐ-UBND v/v Công ty Cổ Phần GENTRACO thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc và hoạt động sản xuất kinh doanh. 58
22-01-2008 Quyết định số 180/QĐ-UBND v/v phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Cấp nước số 2 trực thuộc Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ thành công ty cổ phần. 61
28-01-2008 Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trường Thành". 64
28-01-2008 Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy chế biến thức ăn gia súc và thủy sản Cargill Long An - Chi nhánh Cần Thơ". 68
28-01-2008 Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư "Nhà máy chiếu xạ thực phẩm". 72
28-01-2008 Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng "Kho thuốc bảo vệ thực vật - Chi nhánh Cần Thơ". 76
28-01-2008 Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy chế biến bột cá, dầu cá". 80
28-01-2008 Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Xưởng luyện thép công suất 50.000 tấn/năm". 84
28-01-2008 Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy đồng phát nhiệt điện Đình Hải". 88
28-01-2008 Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề sản xuất bánh tráng Thuận Hưng, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 92
28-01-2008 Quyết định số 238/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án chuyển Nông trường Cờ Đỏ thành Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ. 94
28-01-2008 Quyết định số 245/QĐ-UBND v/v điều chỉnh diện tích và đổi tên Đơn vị thuê đất từ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp và Chế biến Lương thực Thốt Nốt sang tên Công ty Cổ phần GENTRACO. 97
29-01-2008 Quyết định số 255/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020. 100
29-01-2008 Quyết định số 256/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Khu tái định cư 45ha – Đợt 3 Phân kỳ 3 thuộc dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô và Khu tái định cư. 114
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
21-12-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. 119
35,060,572 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner