"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2008 Ngày 05 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
27-03-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND về kinh phí hoạt động hòa giải cơ sở. 04
Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 07
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của quận Ninh Kiều. 18
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND v/v phân loại đơn vị hành chính quận Ninh Kiều. 50
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
04-02-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2008. 54
19-02-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc thực hiện một số mặt công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2008. 58
19-02-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về công tác thi đua khen thưởng năm 2008. 63
19-02-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Phong Điền. 67
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-02-2008 Quyết định số 351/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020. 71
04-02-2008 Quyết định số 353/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 tại khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 84
04-02-2008 Quyết định số 355/QĐ-UBND v/v công nhận quyền sử dụng đất của Trường Mẫu giáo phường Thới Long, quận Ô Môn. 87
04-02-2008 Quyết định số 356/QĐ-UBND v/v công nhận quyền sử dụng đất của Trường Mầm non 1 tháng 6. 91
04-02-2008 Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Nâng cao khả năng cho người nghèo cải thiện cuộc sống, giảm tình trạng tai nạn và thương tích trong cộng đồng” tại thành phố Cần Thơ. 94
13-02-2008 Quyết định số 385/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây Khu dân cư Hưng Thạnh (lô 5C), thuộc khu Đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO đầu tư. 97
14-02-2008 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú 1 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú và Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 100
14-02-2008 Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 108
Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều
10-10-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND v/v Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2004 - 2009. 119
21-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND quận Ninh Kiều năm 2008. 120
35,060,752 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner