"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2008 Ngày 05 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
08-04-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012. 04
16-04-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây năm 2008. 18
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
02-04-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Bồi thường thiệt hại - Giải phóng mặt bằng quận Bình Thủy. 21
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
17-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Ninh Kiều về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của UBND TP Cần Thơ. 25
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
13-02-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phong Điền. 34
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
31-03-2008 Quyết định số 735/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Công trình gia cố đê bao Tắc Ông Thục. 41
31-03-2008 Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 52
31-03-2008 Quyết định số 750/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền cơ sở hạ tầng cho 11 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (đợt 2). 55
31-03-2008 Quyết định số 755/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh sách và kinh phí giao nền tái định cư (đợt 4) cho 06 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án Nâng cấp đô thị thành phố. 58
31-03-2008 Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái tại cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 60
31-03-2008 Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Siêu thị (Trung tâm phân phối) tại lô số 7B, Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 63
01-04-2008 Quyết định số 781/QĐ-UBND v/v tiếp nhận 5% diện tích đất ở (giai đoạn 1) của Dự án Khu dân cư lô 11D do Công ty TNHH Long Thịnh đầu tư tại Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. 66
02-04-2008 Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 69
02-04-2008 Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 70
03-04-2008 Quyết định số 817/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh sách và kinh phí giao nền tái định cư cho 15 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. 72
07-04-2008 Quyết định số 828/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi công trình đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng (phần mở rộng móng trụ). 76
07-04-2008 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. 81
07-04-2008 Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. 84
08-04-2008 Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Trại thực nghiệm tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 87
09-04-2008 Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ các nguồn vốn: vốn trái phiếu Chính phủ và vốn theo Quyết định 216/QĐ-TTg (kể cả nguồn vốn từ năm 2007 chuyển qua năm 2008). 90
09-04-2008 Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc giải thể Tổ liên ngành tiếp nhận, xử lý các vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. 94
09-04-2008 Quyết định số 872/QĐ-UBND v/v Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Ngọc chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và thức ăn gia súc. 95
16-04-2008 Quyết định số 915/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm điện lực Ô Môn. 98
35,059,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner