"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33 + 34           Năm 2008 Ngày 10 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
15-05-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ. 04
15-05-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Dân tộc thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 22
15-05-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 24
15-05-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 26
22-05-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 28
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
12-05-2008 Quyết định số 1073/QĐ-UBND v/v Doanh nghiệp tư nhân Trung Nhứt chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà máy lau bóng gạo. 39
16-05-2008 Quyết định số 1121/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường tài sản cho Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Cần Thơ (nay là Công ty xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ) và Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ. 42
19-05-2008 Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. 44
19-05-2008 Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc ủy quyền bổ nhiệm, bãi miễn chức danh kế toán trưởng phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị kế toán. 46
20-05-2008 Quyết định số 1181/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời hệ thống điện trung hạ thế và chiếu sáng Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. 48
20-05-2008 Quyết định số 1182/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền cơ sở hạ tầng cho 15 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. 50
23-05-2008 Quyết định số 1223/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cấp thành phố Cần Thơ lên đô thị loại I vào năm 2009. 54
26-05-2008 Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 11A (Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Công an thành phố), thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 59
27-05-2008 Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Nhà truyền thống thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 65
27-05-2008 Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 68
28-05-2008 Quyết định số 1251/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Hạng mục: Cống Rạch Nhum Dự án Cống cấp 2 - Tiểu dự án Ô Môn - Xà No (đợt 4). 76
28-05-2008 Quyết định số 1252/QĐ-UBND về việc bán 16 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. 79
30-05-2008 Quyết định số 1278/QĐ-UBND v/v Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà thành phố Cần Thơ thuê đất hoạt động kinh doanh dịch vụ Bến tàu khách Cần Thơ. 83
02-06-2008 Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 87
27-05-2008 Công văn số 2847/UBND-NC v/v chấn chỉnh công tác gửi văn bản trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 99
35,058,097 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner