"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 57 + 58           Năm 2008 Ngày 30 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
03-09-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND về lệ phí Hộ khẩu và lệ phí Chứng minh nhân dân. 04
03-09-2008 Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 07
03-09-2008 Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. 10
03-09-2008 Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính. 13
08-09-2008 Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 16
08-09-2008 Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 28
09-09-2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí địa chính. 37
11-09-2008 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND về việc ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng. 39
12-09-2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 43
15-09-2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 53
15-09-2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hòa giải ở cơ sở. 57
Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều
04-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008. 63
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008. 69
04-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2007. 82
04-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 87
04-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách phường Hưng Lợi, phường Xuân Khánh và phường Cái Khế để thành lập các đơn vị hành chính mới thuộc quận Ninh Kiều. 90
04-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND v/v đặt tên đường trên địa bàn quận Ninh Kiều. 96
04-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND v/v tăng hỗ trợ kinh phí tạm thời cho bếp ăn tập thể của lực lượng dân quân thường trực tại các phường thuộc quận Ninh Kiều. 102
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
01-09-2008 Quyết định số 2135/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường cho 07 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 91B đoạn từ đường 3 tháng 2 đến Km 2+000. 104
04-09-2008 Quyết định số 2169/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt sử dụng xây dựng đường và cổng phụ Bệnh viện Đa khoa huyện Thốt Nốt tại thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 106
35,061,271 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner