"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 71 + 72           Năm 2008 Ngày 10 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
13-10-2008 Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND về mức phụ cấp hàng tháng, chế độ công tác phí, trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. 04
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
30-09-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông quận Ninh Kiều. 07
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
09-10-2008 Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hóa Vườn Mận, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 16
10-10-2008 Quyết định số 2546/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng trụ sở làm việc cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tại thành phố Cần Thơ thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 19
13-10-2008 Quyết định số 2550/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Nhà điều hành sản xuất - Đội quản lý đường đây 500kV Ô Môn tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 22
13-10-2008 Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 82 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Công nghiệp Trà Nóc II - Đợt 6a. 25
13-10-2008 Quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 51 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Công nghiệp Trà Nóc II - Đợt 6b. 31
13-10-2008 Quyết định số 2558/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí giao nền tái định cư cho 15 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Nam sông Hậu. 36
13-10-2008 Quyết định số 2562/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí giao nền tái định cư cho 07 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, giai đọan III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. 39
13-10-2008 Quyết định số 2563/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 4 Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 42
13-10-2008 Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008. 44
13-10-2008 Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước các lưu vực sông thuộc thành phố Cần Thơ. 46
13-10-2008 Quyết định số 2570/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án thành phần số 5: Cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II, dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ. 62
16-10-2008 Quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng Trụ sở làm việc và nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ trong Khu công nghiệp Hưng Phú II thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 67
16-10-2008 Quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thuê của Công ty Giày Cần Thơ và cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại phường An Thới, quận Bình Thủy. 70
Sở Tài nguyên - Môi trường
25-09-2008 Quyết định số 57/QĐ-STNMT về việc ban hành danh mục và biểu mẫu, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường. 74
35,059,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner