"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 10 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
30-12-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND quy định mức thu giá dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-12-2016 Quyết định số 4140/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016. 09
30-12-2016 Quyết định số 4141/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 19
30-12-2016 Quyết định số 4158/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. 21
05-01-2017 Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ. 27
09-01-2017 Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 31
09-01-2017 Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. 63
05-01-2017 Kế hoạch số 02/KH-UBND triển khai thực hiện Chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”. 68
09-01-2017 Kế hoạch số 05/KH-BATGT công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 78
32,256,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner