"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2017 Ngày 24 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-01-2017 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 02
17-01-2017 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc thu hồi các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ đang quản lý, sử dụng và giao lại cho thành phố quản lý, khai thác sử dụng. 20
18-01-2017 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ quản lý để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 1 tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. 22
18-01-2017 Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (đợt 4) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif để đầu tư xây dựng Dự án Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống, tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. 25
19-01-2017 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 29
19-01-2017 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 49
32,284,714 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner