"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17 + 18           Năm 2017 Ngày 24 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-02-2017 Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 02
17-02-2017 Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện. 38
17-02-2017 Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 42
17-02-2017 Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất đã giao cho Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 44
17-02-2017 Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 47
16-02-2017 Kế hoạch số 19/KH-UBND triển khai, thực hiện công tác Ngoại giao văn hóa tại thành phố Cần Thơ năm 2017. 81
32,284,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner