"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29 + 30           Năm 2017 Ngày 15 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-03-2017 Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 02
08-03-2017 Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật quản lý, sử dụng để xây dựng Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. 77
01-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017. 80
06-03-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020. 82
06-03-2017 Kế hoạch số 31/KH-UBND duy trì hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường, giai đoạn 2017 - 2020. 87
32,256,819 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner