"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2017 Ngày 28 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
23-03-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
15-03-2017 Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 07
16-03-2017 Quyết định số 643/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Cần Thơ. 25
16-03-2017 Quyết định số 644/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ. 36
16-03-2017 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc NO VA thuê để mở rộng Bến khách ngang sông. 42
23-03-2017 Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. 46
23-03-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 66
17-03-2017 Kế hoạch số 41/KH-UBND khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020. 69
32,256,715 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner