"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 41 + 42           Năm 2017 Ngày 24 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-05-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-04-2017 Quyết định số 1203/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ". 04
09-05-2017 Quyết định số 1240/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Ninh Kiều. 12
16-05-2017 Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú An (Lô số 20), thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 20
18-05-2017 Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. 25
24-05-2017 Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc công bố 18 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 17 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động - vệ sinh lao động, Lao động - tiền lương - tiền công, Phòng chống tệ nạn xã hội, Giáo dục nghề nghiệp và Dạy nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (Đăng từ Công báo số 39 + 40 đến số 41 + 42). 27
03-05-2017 Kế hoạch số 69/KH-UBND thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy (theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 77
05-05-2017 Kế hoạch số 73/KH-UBND thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 86
32,256,789 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner