"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 63 + 64           Năm 2017 Ngày 25 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
07-07-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của thành phố Cần Thơ. 03
07-07-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 15
07-07-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 19
07-07-2017 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 25
07-07-2017 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 30
07-07-2017 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 33
Ủy ban nhân dân thành phố
06-07-2017 Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hòa Bình. 36
07-07-2017 Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 38
07-07-2017 Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 71
13-07-2017 Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 12 quản lý và giao đất cho Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại phường Lê Bình, quận Cái Răng. 73
32,256,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner