"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2008 Ngày 05 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
07-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008. 03
07-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc thông qua phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. 59
07-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ. 62
07-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 66
07-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2010. 68
07-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy. 71
07-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. 73
07-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc, thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ. 75
07-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. 89
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
07-12-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố Cần Thơ năm 2008. 95
07-12-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ năm 2008. 107
07-12-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ năm 2008. 113
32,288,125 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner