"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15 + 16           Năm 2008 Ngày 05 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-02-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 04
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
19-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2008. 14
19-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc thu - chi ngân sách năm 2007. 20
19-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 36
19-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 54
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền năm 2008. 56
19-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 59
19-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2008 và đặt tên trục đường chính trung tâm hành chính huyện Phong Điền. 61
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
30-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008. 63
01-02-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2008. 69
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-01-2008 Quyết định số 257/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án Đường hạ cất cánh Cảng hàng không Cần Thơ thuộc địa bàn quận Bình Thủy - đợt 2. 73
29-01-2008 Quyết định số 258/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án Đường hạ cất cánh Cảng hàng không Cần Thơ thuộc địa bàn quận Bình Thủy - đợt 1. 78
29-01-2008 Quyết định số 259/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (đợt 7). 85
29-01-2008 Quyết định số 260/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tạm cư cho các hộ đủ tiêu chuẩn tái định cư Dự án đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc. 89
29-01-2008 Quyết định số 261/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc địa bàn phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (đợt 2). 93
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
19-12-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền năm 2008. 98
19-12-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. 101
19-12-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 105
19-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 106
19-12-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 107
19-12-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 108
19-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 109
19-12-2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2004 - 2009. 110
19-12-2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2004 - 2009. 111
32,238,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner