"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2008 Ngày 15 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
14-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 04
14-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của quận Bình Thủy. 13
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
04-02-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về công tác thi đua khen thưởng năm 2008. 18
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-02-2008 Quyết định số 398/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng Phòng Giao dịch Phong Điền thuộc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Cần Thơ. 21
14-02-2008 Quyết định số 399/QĐ-UBND v/v thu hồi đất Nông trường Sông Hậu (Công ty Nông nghiệp Sông Hậu) và cho Công ty Cổ phần chế biến phụ phẩm thủy sản Sông Hậu thuê đất chuyên dùng để xây dựng Nhà máy chế biến phụ phẩm thủy hải sản hoạt động sản xuất kinh doanh. 24
15-02-2008 Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch thành phố Cần Thơ. 28
15-02-2008 Quyết định số 416/QĐ-UBND v/v Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh. 30
15-02-2008 Quyết định số 417/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để đầu tư xây dựng Công trình đường dây 220KV Ô Môn - Sóc Trăng, thuộc địa bàn quận Ô Môn và huyện Phong Điền. 33
15-02-2008 Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ. 36
15-02-2008 Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc chuyển đổi tên Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phú An (lô số 20) thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ từ Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 586 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 sang Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586. 56
20-02-2008 Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. 59
20-02-2008 Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến năm 2015. 69
22-02-2008 Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc Ủy quyền phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hai khu tái định cư - Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. 79
29-02-2008 Quyết định số 515/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựng Trường Đại học Y Dược - đợt 6. 81
29-02-2008 Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 87
20-02-2008 Công văn số 1032/UBND-LT v/v thực hiện nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2008 của thành phố Cần Thơ. 93
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
14-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 99
14-12-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 101
14-12-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 103
14-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp quận. 104
14-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy năm 2008. 106
01-02-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 109
32,288,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner