"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29 + 30           Năm 2008 Ngày 15 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-04-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 05
24-04-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung một số quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 07
29-04-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 10
29-04-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 12
29-04-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 14
29-04-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 16
29-04-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 18
29-04-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 20
29-04-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 22
29-04-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 24
29-04-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 26
29-04-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 28
29-04-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 30
29-04-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 32
29-04-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 34
29-04-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 36
29-04-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 38
29-04-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 40
29-04-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 42
29-04-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều. 44
29-04-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 47
29-04-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng. 50
29-04-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. 53
29-04-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt. 56
29-04-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. 59
29-04-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ. 62
29-04-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. 65
Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ
27-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. 68
27-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 79
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
18-03-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét công nhận “hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương” trên địa bàn huyện Phong Điền. 92
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 99
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của huyện Thốt Nốt. 106
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-04-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008). 110
32,238,078 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner