"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2008 Ngày 30 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
17-06-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà. 04
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
17-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND v/v ban hành quy chế làm việc của UBND quận Ninh Kiều. 21
16-05-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2008 quận Ninh Kiều. 54
11-06-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2008. 59
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
20-05-2008 Nghị quyết số : 01/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh, thành lập mới 03 xã của huyện Phong Điền; thành lập quận Phong Điền thành phố Cần Thơ. 64
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
11-06-2008 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc ban hành khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2010. 71
11-06-2008 Quyết định số 1437/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để xây dựng Trường Mầm non Ba Láng tại Khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 75
12-06-2008 Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 78
16-06-2008 Quyết định số : 1444/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi Công trình đường dây 220kV Ô Môn – Sóc Trăng, quận Ô Môn. 80
17-06-2008 Quyết định số 1471/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương. 89
17-06-2008 Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương. 91
17-06-2008 Quyết định số 1475/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán cho 11 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. 93
17-06-2008 Quyết định số 1478/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ phần chênh lệch diện tích giao nền tái định cư dự án Nhà máy xử lý nước thải thành phố. 96
17-06-2008 Quyết định số 1479/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời hệ thống điện trung hạ thế Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. 100
17-06-2008 Quyết định số 1480/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy - đợt 6. 102
18-06-2008 Quyết định số 1489/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều. 107
18-06-2008 Công văn số 3342/UBND-NC v/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 110
32,238,007 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner