"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17 + 18           Năm 2009 Ngày 20 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
19-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh. 04
20-01-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên. 11
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
15-01-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 15
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
11-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2009. 19
11-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 26
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2009. 34
11-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc mức khen thưởng cụm thi đua hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008. 40
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
16-01-2009 Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt. 42
16-01-2009 Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai. 45
16-01-2009 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền thuê đất xây dựng trụ sở cơ quan để hoạt động kinh doanh tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 48
16-01-2009 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Công viên nước Cần Thơ do Tổng Công ty Xây dựng số 1 thuê của Nhà nước tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 51
21-01-2009 Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần đầu tư Vinh Phát thuê đất bãi bồi tại xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt để xây dựng kho chứa lương thực, thực phẩm, nông sản. 53
21-01-2009 Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 09 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Nam sông Hậu (đợt 5). 56
21-01-2009 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc thu hồi chủ trương đầu tư và hủy bỏ các văn bản liên quan đến việc đầu tư xây dựng, khai thác chợ Ngã Tư xã Trung Hưng huyện Vĩnh Thạnh đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Bình Lâm. 59
22-01-2009 Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Công trình Đô thị thành phố sử dụng xây dựng đường dẫn vào điểm trung chuyển rác và điểm trung chuyển rác tại đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 61
19-01-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 65
20-01-2009 Kế hoạch số 06/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng - khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 68
32,254,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner