"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20           Năm 2009 Ngày 25 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
23-01-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 04
23-01-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 13
23-01-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao. 18
23-01-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về mức chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất. 27
04-02-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. 32
04-02-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về phí dự thi, dự tuyển. 34
06-02-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về sửa đổi một phần nội dung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. 37
05-02-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính. 39
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-01-2009 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ thuê đất hoạt động kinh doanh dịch vụ Bến xe Quốc lộ 91B. 42
22-01-2009 Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng công trình Quốc lộ 91B đoạn thuộc địa bàn phường Long Tuyền, Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 45
22-01-2009 Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng Trường Tiểu học số 1 phường Châu Văn Liêm (nay thuộc phường Thới Hòa), quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 50
22-01-2009 Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc tiếp nhận đất của Sư đoàn 370 Không quân bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng và cho Cảng Cần Thơ thuê đất để xây dựng bãi hậu phương Cảng Cần Thơ. 53
22-01-2009 Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng Khu tái định cư (Xí nghiệp mộc) tại thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 56
22-01-2009 Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 75/1999/QĐ.UBT ngày 06 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết mở rộng khu dân cư trung tâm thương mại Cái Khế, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ. 59
22-01-2009 Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 64/1999/QĐ.UBT ngày 03 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. 61
23-01-2009 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc cho phép đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư lô số 1 Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ. 63
23-01-2009 Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc Công ty CP Xây dựng công nghiệp DESCON chuyển mục đích sử dụng đất. 67
23-01-2009 Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Công trình xây dựng khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Cần Thơ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (đợt 2). 70
30-01-2009 Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 5% quỹ đất ở của Dự án Khu dân cư (lô 8A) do Công ty Cổ phần Xây dựng Cần Thơ đầu tư. 73
30-01-2009 Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác cát san lấp trên lòng sông Hậu”. 76
02-02-2009 Quyết định số : 284/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí giao nền tại Khu tái định cư Thạnh Mỹ cho 13 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. 79
03-02-2009 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trung tâm Dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 82
03-02-2009 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 85
32,325,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner