"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2009 Ngày 10 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
13-02-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 03
13-02-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 10
19-02-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc quy định việc cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động. 22
20-02-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao. 29
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-02-2009 Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ. 39
13-02-2009 Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang Khu dân cư rạch Tham Tướng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến năm 2015. 41
17-02-2009 Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2009. 52
18-02-2009 Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng đoạn đường số 02 và đường số 03 thuộc công trình Trung tâm Hành chính xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 57
18-02-2009 Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 60
19-02-2009 Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. 63
19-02-2009 Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc Nhà thờ Bình Thái (Giáo xứ Bình Thái) chuyển mục đích sử dụng đất. 66
19-02-2009 Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 69
12-02-2009 Kế hoạch số 08/KH-UBND tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 74
16-02-2009 Kế hoạch số 09/KH-UBND duy trì hệ thống thông tin Khuyến nông và thị trường. 80
32,239,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner