"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2009 Ngày 15 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
24-02-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng. 03
24-02-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. 06
25-02-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. 13
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
27-11-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn quận Cái Răng. 24
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
27-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phong Điền. 46
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-02-2009 Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ. 53
23-02-2009 Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00658 ngày 04 tháng 7 năm 2001 cấp cho ông Trần Quốc Khởi. 62
25-02-2009 Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa quận Ô Môn - giai đoạn I. 64
19-02-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007 - 2010. 78
24-02-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 80
20-02-2009 Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc triển khai các Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 4 năm 2009, ngày 01 tháng 7 năm 2009 và ngày 01 tháng 01 năm 2010. 82
32,254,091 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner