"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2009 Ngày 20 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
26-02-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. 03
Hội đồng nhân dân quận Cái Răng
24-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 11
24-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Cái Răng. 18
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
15-12-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn quận Cái Răng. 46
15-12-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức thi đua và Xét khen thưởng trên địa bàn quận Cái Răng. 59
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
25-02-2009 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp Nghề Đông Dương. 79
25-02-2009 Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá giao nền tái định cư tại Khu dân cư Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 8 cho 25 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Nam sông Hậu. 81
26-02-2009 Quyết định số 553/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá giao nền tái định cư tại Khu dân cư Long Thịnh cho 15 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Nam sông Hậu. 85
32,254,098 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner