"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2009 Ngày 25 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
10-04-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 04
14-04-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 3 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 06
14-04-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 3 Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 08
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
02-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2009 đến năm 2012. 10
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
24-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 22
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-04-2009 Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới quy hoạch đất xây dựng Khu công viên nghĩa trang phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường Ba Láng - phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 26
09-04-2009 Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn sử dụng để xây dựng trụ sở làm việc tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 32
10-04-2009 Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 35
10-04-2009 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bình Thủy (Kho 301), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 38
15-04-2009 Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế. 41
17-04-2009 Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Cái Sơn – Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923 (đợt 11). 43
20-04-2009 Quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục Quốc lộ 1 và cầu Đầu Sấu, cầu Cái Răng (đợt 12). 46
20-04-2009 Quyết định số 1233/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 12 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Nam sông Hậu. 49
21-04-2009 Quyết định số 1240/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 52
21-04-2009 Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho phép thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ xã hội, quỹ từ thiện; đình chỉ hoạt động; thay đổi, thu hồi giấy phép thành lập; công nhận, sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện; đổi tên quỹ và giải quyết khiếu nại, tố cáo quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 78
21-04-2009 Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 1). 80
21-04-2009 Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường đất cho 16 hộ bị ảnh hưởng bởi Công trình Đường tỉnh 923, đoạn Vàm Xáng - cầu Trầu Hôi, huyện Phong Điền. 83
15-04-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 86
32,254,037 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner