"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 57 + 58           Năm 2009 Ngày 30 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
08-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy. 04
08-05-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy. 08
Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai
22-05-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai. 12
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-06-2009 Quyết định số 1812/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố. 36
17-06-2009 Quyết định số 1813/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 43
18-06-2009 Quyết định số 1815/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ thuê đất để sản xuất kinh doanh. 46
18-06-2009 Quyết định số 1816/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng trục đường số 13 thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 50
18-06-2009 Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng trụ sở Công an thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 53
18-06-2009 Quyết định số 1818/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban Quản lý dự án cải thiện chất lượng môi trường và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý khai thác. 56
18-06-2009 Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng Chợ kênh Đ thị trấn Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. 59
18-06-2009 Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng trục đường số 10 thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 62
18-06-2009 Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng mở rộng chợ Ngã Tư, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 65
18-06-2009 Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc cảng Cái Cui thuê đất (giai đoạn 1) để hoạt động kinh doanh khai thác cảng và cung ứng dịch vụ hàng hải. 68
18-06-2009 Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Phổ thông tư thục Thanh Sơn thành Trường Phổ thông Châu Á Thái Bình Dương Cần Thơ. 71
18-06-2009 Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần năng lượng kho ngoại quan Cawaco thuê mặt nước bãi bồi sông Hậu để hoạt động kinh doanh khai thác cảng. 72
19-06-2009 Quyết định số 1836/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 818/QĐ-CT.UB ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 75
22-06-2009 Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Khu đô thị tái định cư Cửu Long tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 76
22-06-2009 Quyết định số 1847/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Trường Đại học Quốc tế Mekong Cần Thơ tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 79
22-06-2009 Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tái định cư Cửu Long, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 82
32,239,140 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner