"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 73 + 74           Năm 2009 Ngày 10 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. 03
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2009. 10
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2008. 31
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
05-06-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Ninh Kiều. 36
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
14-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 39
14-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008. 45
14-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2009 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 51
14-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc giao dự toán bổ sung mục tiêu năm 2009 cho Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và mua sắm trang thiết bị phục vụ an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho Công an huyện, từ nguồn tiết kiệm 10% thực hiện kiềm chế lạm phát năm 2008 chuyển sang và nguồn kết dư ngân sách năm 2008. 53
14-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu thu quỹ Quốc phòng, an ninh năm 2009 cho các xã - thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 55
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-07-2009 Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng (mở rộng) trường Trung học Phổ thông Thới Long tại phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 57
22-07-2009 Quyết định số 2196/QĐ-UBND về việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại Thiên Minh thuê đất để xây dựng cơ sở xưởng đóng tàu và xây bột gỗ, tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 60
22-07-2009 Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng công trình kè sông Trà Niền tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 63
22-07-2009 Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 66
23-07-2009 Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng móng trụ số 1 đường dây 220KV Thốt Nốt - Châu Đốc - Tịnh Biên. 78
24-07-2009 Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tái định cư tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 81
32,254,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner