"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 77 + 78           Năm 2009 Ngày 20 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
07-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. 03
07-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2009. 10
07-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2008 của quận Ô Môn. 22
07-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc quyết định bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 và tiết kiệm 5% chi thường xuyên của quận Ô Môn. 47
07-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính phường Thới Long và phường Long Hưng thuộc quận Ô Môn. 67
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
31-07-2009 Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 70
04-08-2009 Quyết định số 2292/QĐ-UBND về việc kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán cho 07 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 91B, phường Phước Thới, quận Ô Môn. 77
04-08-2009 Quyết định số 2293/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá giao nền tái định cư tại khu tái định cư Hưng Phú cho 61 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Nam sông Hậu. 80
04-08-2009 Quyết định số 2294/QĐ-UBND về việc kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán cho 30 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. 85
32,239,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner