"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 109 + 110           Năm 2009 Ngày 20 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
08-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. 03
08-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008. 09
08-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 20
08-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Trường Long thành lập xã Trường Long và Trường Long A (thay cho xã Trường Long và Trường Phú theo đề án trước đây). 29
08-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2009. 31
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-08-2009 Quyết định số 2505/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Trường Tiểu học số 4 phường Phước Thới và giao đất cho Trường Mầm non phường Phước Thới, quận Ô Môn quản lý sử dụng. 58
18-08-2009 Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng Khu tái định cư cho Dự án Đường nối thị xã Vị Thanh và thành phố Cần Thơ (đoạn thuộc thành phố Cần Thơ) giai đoạn 1. 60
18-08-2009 Quyết định số 2507/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Thới Bình xây dựng Nhà Thông tin khu vực 3. 63
18-08-2009 Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc thu hồi đất theo quy hoạch để xây dựng mở rộng Đình Bình Thủy thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. 66
18-08-2009 Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng Nhà điều hành sản xuất Đội quản lý đường dây 500KV Ô Môn. 69
18-08-2009 Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực thuê đất Công viên nước Cần Thơ để sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí. 72
18-08-2009 Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản (AMC) thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội do không còn nhu cầu sử dụng sản xuất kinh doanh. 75
19-08-2009 Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án Nâng cấp đô thị (Gói thầu số CP3-2, Dự án thành phần số 5). 77
19-08-2009 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất thuê của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và cho các hộ gia đình cán bộ công chức của Công ty đăng ký quyền sử dụng đất ở và nộp tiền sử dụng đất. 85
32,239,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner