"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 111 + 112           Năm 2009 Ngày 25 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
01-09-2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. 04
01-09-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 11
07-09-2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. 13
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-08-2009 Quyết định số 2527/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 19
20-08-2009 Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc chia tách ấp và công nhận tổng số ấp thuộc xã Trung An, Trung Thạnh, Thới Đông, Thới Xuân, Đông Hiệp, Đông Thắng, Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ. 31
20-08-2009 Quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 38
20-08-2009 Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng mở rộng đường Phan Văn Trị, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 41
21-08-2009 Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Hưng Phú 2 (khu 2A) tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 45
21-08-2009 Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. 48
24-08-2009 Quyết định số 2595/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 51
25-08-2009 Quyết định số 2604/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 5, 7 và 8 Điều 1 Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quận Ninh Kiều, thời kỳ 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 54
25-08-2009 Quyết định số 2605/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 56
25-08-2009 Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Khu nhà vườn cồn Khương tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 59
25-08-2009 Quyết định số 2608/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng. 62
31-08-2009 Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc kinh phí hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc cho 92 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. 63
31-08-2009 Quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc kinh phí hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc cho 87 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. 69
31-08-2009 Quyết định số 2636/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Trường Trung học cơ sở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 75
01-09-2009 Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc kinh phí hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc cho 147 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. 78
24-08-2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc quy định thời gian hoạt động khai thác cát trên sông Hậu thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. 87
32,254,049 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner