"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 117 + 118           Năm 2009 Ngày 10 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
25-09-2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
21-09-2009 Quyết định số 2787/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội. 08
22-09-2009 Quyết định số 2789/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 18
22-09-2009 Quyết định số 2791/QĐ-UBND về việc công bố và phân cấp quản lý các tuyến đường thủy nội địa địa phương. 27
22-09-2009 Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ. 30
23-09-2009 Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 47
24-09-2009 Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ. 75
24-09-2009 Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư lô số 14B thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 78
32,253,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner