"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 123 + 124           Năm 2009 Ngày 10 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
13-10-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 05
19-10-2009 Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 12
20-10-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố. 17
21-10-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn. 23
30-10-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn. 25
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
26-10-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về việc không xả rác ra đường và nơi công cộng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 27
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
20-10-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 29
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-10-2009 Quyết định số 2960/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 35
05-10-2009 Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 37
05-10-2009 Quyết định số 2963/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Linh Thành tại cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 39
06-10-2009 Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc thu hồi đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, để tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị thành phố Cần Thơ. 41
07-10-2009 Quyết định số 2981/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng Trường Trung cấp du lịch Cần Thơ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 44
07-10-2009 Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc thu hồi quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại Khu dân cư An Thới, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy sử dụng để bố trí tái định cư. 47
12-10-2009 Quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 51
12-10-2009 Quyết định số 3051/QĐ-UBND về việc hủy kinh phí bồi thường, hỗ trợ 11 hộ - Công trình xây dựng khu hành chính huyện Vĩnh Thạnh. 53
16-10-2009 Quyết định số 3109/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 56
16-10-2009 Quyết định số 3111/QĐ-UBND về việc thu hồi đất bổ sung cho Sở Giao thông vận tải để đầu tư xây dựng công trình đường ô tô đến Trung tâm xã Thạnh An - Thạnh Thắng thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 59
19-10-2009 Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương. 61
19-10-2009 Quyết định số 3118/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Khu đô thị tái định cư tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 66
26-10-2009 Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Khu dân cư tại lô số 21 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 69
27-10-2009 Quyết định số 3165/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 27 hộ - dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô. 72
28-10-2009 Quyết định số 3171/QĐ-UBND ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. 76
29-10-2009 Quyết định số 3205/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 7 (phụ trách địa bàn quận Bình Thủy) trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường. 82
29-10-2009 Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. 84
32,239,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner