"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2009 Ngày 10 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
19-12-2008 Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. 04
22-12-2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 17
Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ
10-11-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009. 21
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
18-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều. 25
22-12-2008 Chỉ thị số : 08/2008/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 29
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
31-12-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 34
Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt
26-12-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 39
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
19-12-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 44
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-12-2008 Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ. 48
19-12-2008 Quyết định số : 3390/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 53
22-12-2008 Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 03 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 91B (đoạn cầu Bình Thủy - cầu Ván). 55
22-12-2008 Quyết định số 3404/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố. 57
23-12-2008 Quyết định số 3427/QĐ-UBND về việc thu hồi phần đất để xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng hẻm 188 đường Nguyễn Văn Cừ (giai đoạn 1) phường An Hòa, quận Ninh Kiều. 60
24-12-2008 Quyết định số 3434/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng. 63
24-12-2008 Quyết định số 3444/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu Rạch Ngỗng 2 đến Quốc lộ 91B), phường An Khánh, quận Ninh Kiều. 66
24-12-2008 Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Công viên nghĩa trang thành phố Cần Thơ tại xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 70
24-12-2008 Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 75
25-12-2008 Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 82
26-12-2008 Quyết định số 3503/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần GENTRACO chuyển mục đích sử dụng đất. 84
29-12-2008 Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam năm 2009 thực hiện tại thành phố Cần Thơ. 86
32,325,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner