"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2009 Ngày 20 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy. 04
31-12-2009 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009. 06
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-12-2008 Quyết định số 3576/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Khu công viên nghĩa trang phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường Ba Láng - phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 09
31-12-2008 Quyết định số 3591/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ các Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp cấp quận, huyện. 13
31-12-2008 Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc chuyển loại hình đơn vị sự nghiệp của Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 2. 15
31-12-2008 Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020. 17
31-12-2008 Quyết định số 3607/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 26
31-12-2008 Quyết định số 3611/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và chợ Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 36
02-01-2009 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 21 hộ - dự án Quốc lộ 91B đoạn mở rộng cầu Bình Thủy, phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 41
02-01-2009 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn đường dây 220 - 110kV đấu nối vào Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn (đợt 3). 46
02-01-2009 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 13 hộ - dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (đợt 16). 50
02-01-2009 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án Đường hạ cất cánh Cảng hàng không Cần Thơ thuộc địa bàn quận Bình Thủy - đợt 7. 54
05-01-2009 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà chung cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng Bờ kè - Công viên Xóm Chài (đợt 2). 58
05-01-2009 Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 61
05-01-2009 Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Cầu qua kênh Thốt Nốt tại lý trình km5+720 đường tỉnh lộ 921, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 63
05-01-2009 Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán cho 18 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án Quốc lộ 91B. 66
05-01-2009 Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Cần Thơ tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 70
06-01-2009 Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ - dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (từ đợt 01 - đợt 15). 73
05-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 86
32,239,090 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner