"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2009 Ngày 30 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
07-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 03
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 12
11-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 của quận Ô Môn. 24
11-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2009. 60
11-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận Ô Môn. 64
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-01-2009 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Công trình tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn đoạn từ kênh Thị Đội đến kênh Ranh. 72
06-01-2009 Quyết định số 18/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Công trình xây dựng khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Cần Thơ, phường Trà An, quận Bình Thủy (đợt 1). 78
06-01-2009 Quyết định số 19/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Công trình xây dựng khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Cần Thơ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (đợt 1). 82
06-01-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ. 86
32,253,992 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner